ASUS ROG GL502VY - มุมมองงาน

background image

มุมมองงาน

สลับระหว่างแอปและโปรแกรมที่เปิดอยู่โดยใช้คุณสมบัติมุมมองงาน

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้มุมมองงานเพื่อสลับระหว่างเดสก์ทอปต่าง ๆ

ได้ด้วย

การเปิดมุมมองงาน

วางตำาแหน่งเมาส์เหนือไอคอน

บนทาสก์บาร์

และคลิกไอคอน

กด

บนแป้นพิมพ์

background image

46

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์