ASUS ROG GL502VY - Utför återställning

background image

Utför återställning

Se följande steg om du vill ansluta till och använda något av de

tillgängliga återställningsalternativen för din bärbara dator.

1. Starta

Settings (Inställningar) och välj Update and security

(Uppdatering och säkerhet).

background image

E-manual för bärbar dator

73

2.

Under alternativet Update and security (Uppdatering och

säkerhet), välj Recovery (Återställning) och välj det alternativ

du vill utföra.

background image

74

E-manual för bärbar dator

background image

E-manual för bärbar dator

75