ASUS ROG GL502VY - Återställning av ditt system

background image

Återställning av ditt system

Med återställningsalternativen på din bärbara dator kan du återställa

systemet till ursprungstillståndet eller bara uppdatera inställningarna

för att förbättra prestandan.

VIKTIGT!

Säkerhetskopiera alla datafiler innan du gör några återställningar på

den bärbara datorn.

Anteckna vilktiga anpassade inställningar som nätverksinställningar,

användarnamn och lösenord för att undvika förlust av data.

• Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten till elnätet innan du

återställer systemet.

Windows® 10 ger dig möjlighet att utföra alla dessa

återställninsalternativ:

Spara mina filer - Detta alternativ ger dig möjlighet att

uppdatera din bärbara dator utan att det påverkar personliga filer

(foton, musik, videor, dokument) och appar från Windows® Store.

Med detta alternativ kan du återställa den bärbara datorn till

standardinställningarna och ta bort andra installerade appar.

Ta bort allting - Detta alternativ återställer din bärbara dator till

fabriksinställningarna. Du måste säkerhetskopiera dina data först.

background image

72

E-manual för bärbar dator

Go back to an earlier build (Gå tillbaka till en tidigare version)

- Detta alternativ tillåter dig att gå tillbaka till en tidigare version.

Använd detta alternativ om denna version inte fungerar för dig.

Advanced startup (Avanacerad start) - Med detta alternativ kan

du utföra andra avancerade alternativ på din bärbara dator, som:

-

Med en USB-enhet, nätverksanslutning eller Windows

återställnings-DVD för att starta din bärbara dator.

- Med

Troubleshoot (Felsök) för att aktivera något av dessa

avancerade återställningsalternativ: Systemåterställning,

systembildsåterställning, startreparation, kommandotolk,

inställningar för UEFI fast programvara, Starinställningar.