ASUS ROG GL502VY - Sedd uppifrån

background image

Sedd uppifrån

OBS! Tangentbordets layout kan variera mellan olika länder. Den bärbara

datorn kan också variera i utseende beroende på datormodell.

background image

E-manual för bärbar dator

15

Mikrofonserie

Mikrofonserien inkluderar ekoreducering, brusfilter, och

riktmikrofonfunktioner för bättre röstigenkänning och

ljudinspelning.

Kameraindikator

Kameraindikatolampan visar när den inbyggda kameran

används.

Kamera

Denna inbyggda kameran ger dig möjlighet att ta bilder eller

spela in videor med den bärbara datorn.

Skärmen

Skärmen har utmärkta visningsegenskaper för fotografier, videor

och andra multimediafiler på din bärbara dator.

Tangentbord

Tangentbordet har QWERTY-knappar i full storlek med en

bekvämt nedtryckningsdjup för att skriva. Det gör det också

möjligt att använda funktionsknapparna, ger snabb åtkomst till

Windows® och kontrollerar andra multimediafunktioner.

OBS! Tangentbordets layout skiljer sig åt mellan modeller och

geografiska områden.

background image

16

E-manual för bärbar dator

Indikator för flygplansläge

Denna indikator tänds när flygplansläget aktiverats på din

bärbara dator.

OBS! När den är aktiverad avaktiverar airplane mode

(flygplansläget) all trådlös anslutningsbarhet.

Versallås-indikator

Denna kontrollampa tänds när versallåsfunktionen är aktiverad.

versallåset ger dig möjlighet att skriva stora bokstäver (versaler)

(t.ex. A, B, C) med den bärbara datorns tangentbord.

Styrplatta

Styrplattan gör det möjligt att använda flera fingrar för att

navigera på skärmen, vilket ger en intuitiv användarupplevelse.

Den simulerar också funktionerna hos en vanlig mus.

OBS! För mer information, se kapitlet Använda styrplattan i

manualen.

Strömbrytare

Tryck på strömbrytaren för att sätta på eller stänga av din

bärbara dator. Du kan också använda strömbrytaren för att sätta

den bärbara datorn i viloläge eller på tomgångsläge och väcka

den igen.

Om den bärbara datorn inte svarar, håll knappen nedtryckt i

minst fyra (4) sekunder tills den bärbara datorn stängs av.

background image

E-manual för bärbar dator

17

Strömindikator

Strömindikatorn tänds när den bärbara datorn sätts på och

blinkar långsamt när datorn är i viloläge.

Numeriskt tangentbord

Det numeriska tangentbordet kan användas för att mata in

siffror eller som pekar-/riktningsknappar.

OSB! För mer information, se kapitlet Numeriskt tangentbord i

manualen.

Statusindikatorer

Statusindikatorerna hjälper dig att identifiera den bärbara

datorns aktuella maskinvarustatus.

Strömindikator

Strömindikatorn tänds när den bärbara datorn sätts

på och blinkar långsamt när datorn är i viloläge.

Tvåfärgad batteriladdningsindikator

Den tvåfärgade LED-belysningen visar batteriets

laddningsstatus. Se följande tabell för detaljer:

background image

18

E-manual för bärbar dator

Färg

Status

Fast grönt

Den bärbara datorn är ansluten

till ett strömuttag, laddar

batteriet och batteristyrkan

ligger mellan 95 % och 100 %.

Fast orange

Den bärbara datorn är ansluten

till ett strömuttag, laddar

batteriet och batteristyrkan

ligger under 95 %.

Blinkande orange Den bärbara datorn körs med

batteriet och batteristyrkan

ligger på mindre än 10%.

Lamporna släckta Den bärbara datorn körs med

batteriet och batteristyrkan är

mellan 10% och 100%.

Aktivitetsindikator för enheter

Denna kontrollampa tänds när den bärbara datorn

öppnar de interna lagringsenheterna.

background image

E-manual för bärbar dator

19