ASUS ROG GL502VY - REACH

background image

REACH

Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of

Chemicals (Registrering, Värdering, Behörighet och Begränsning)) reglerande

regelverk, vi publicerar de kemiska substanserna i våra produkter på ASUS REACH

webbsida på HYPERLINK “http://csr.asus.com/english/REACH.htm”.