ASUS ROG GL502VY - Prvo pokretanje

background image

Prvo pokretanje

Kada pokrenete računar po prvi put, serija ekrana će se pojaviti kako

bi vas provela kroz konfigurisanje osnovnih podešavanja operativnog

sistema Windows® 10.
Da biste pokrenuli notebook računar po prvi put:

1.

Pritisnite taster za napajanje na notebook računaru. Sačekajte

nekoliko minuta dok se ekran za podešavanje ne pojavi.

2.

Na ekranu za podešavanje, izaberite region i jezik koji želite da

koristite na notebook računaru.

3.

Pažljivo pročitajte Uslove licenciranja. Izaberite I accept

(Prihvatam).

4.

Sledite uputstva na ekranu da biste konfigurisali sledeće osnovne

stavke:

Personalizacija

Dolazak onlajn

Postavke

Vaš nalog

5.

Nakon konfigurisanja osnovnih stavki, Windows® 10 će nastaviti

sa instaliranjem aplikacija i željenih postavki. Obezbedite da

laptop ostane uključen tokom postupka podešavanja.

6.

Kada se proces podešavanja završi, pojaviće se radna površina.

NAPOMENA: Snimci ekrana u ovom poglavlju su samo u informativne

svrhe.

background image

E-priručnik za notebook računar

39