ASUS ROG GL502VY - Povezivanje sa ožičenim mrežama

background image

Povezivanje sa ožičenim mrežama

Možete da se povežete i sa ožičenim mrežama, kao što su lokalne mreže

i širokopojasna veza sa Internetom, pomoću LAN porta na notebook

računaru.

NAPOMENA: Obratite se svom dobavljaču internet usluge (ISP) za

detalje ili mrežnom administratoru radi pomoći pri podešavanju veze sa

Internetom.

Da biste konfigurisali podešavanja, uradite sledeće.

VAŽNO! Pre obavljanja sledećih radnji, uverite se da je putem mrežnog

kabla uspostavljena veza između LAN porta na notebook računaru i

lokalne mreže.