ASUS ROG GL502VY - Punjenje notebook računara.

background image

Punjenje notebook računara.

A.

Povežite AC kabl za napajanje sa AC-DC pretvaračem.

B.

Priključite AC adapter za napajanje u utičnicu koja obezbeđuje

struju napona 100 V ~ 240 V.

C.

Priključite DC priključak za napajanje u ulaz za (DC) napajanje

notebook računara.

Punite notebook računar 3 sata pre korišćenja po prvi

put.

NAPOMENA: Izgled adaptera za napajanje se može razlikovati, u

zavisnosti od modela i regiona.

VAŽNO!

Informacije o adapteru za napajanje:

Ulazni napon: 100-240Vac

Ulazna frekvencija: 50-60Hz

Jačina izlazne struje: 9.23A (180W)

Izlazni napon: 19.5V

background image

E-priručnik za notebook računar

27

VAŽNO!

Pronađite etiketu sa ulaznom/izlaznom specifikacijom na notebook

računaru i uverite se da se slaže sa informacijama o ulaznoj/izlaznoj

specifikaciji na adapteru za napajanje. Neki modeli notebook

računara možda imaju više specifikacija izlazne struje, na osnovu

dostupnog SKU-a.

Uverite se da je vaš notebook računar povezan sa adapterom

za napajanje pre nego što ga prvi put uključite.Toplo vam

preporučujemo da koristite uzemljenu zidnu utičnicu prilikom

korišćenja laptopa u režimu adaptera za napajanje.

Utičnica mora da bude lako dostupna i blizu vašeg laptopa.

Da biste isključili laptop sa njegovog glavnog izvora napajanja,

isključite ga iz utičnice za napajanje.

UPOZORENJE!
Pročitajte sledeće mere opreza u vezi sa baterijom laptopa.

Uklanjanje baterije unutar uređaja treba da obavljaju samo ovlašćeni

tehničari kompanije ASUS (samo za integrisanu bateriju).

Baterija koja se koristi u ovom uređaju može da predstavlja rizik od

izazivanja požara ili hemijskih opekotina ukoliko se ukloni ili rastavi .

Sledite oznake upozorenja radi sopstvene bezbednosti.

Zamena baterije baterijom neodgovarajućeg tipa može da izazove

eksploziju.

Ne bacajte u vatru.

Nikad ne pokušavajte da napravite kratak spoj sa baterijom laptopa.

Nikad ne pokušavajte da rastavite i ponovo sastavite bateriju (samo

za integrisanu bateriju).

Ukoliko dođe do curenja, prekinite upotrebu.

Baterija i njeni delovi moraju da budu pravilno reciklirani ili odbačeni.

Držite bateriju i druge sitne delove podalje od dece.

background image

28

E-priručnik za notebook računar