ASUS ROG GL502VY - Tasteri za kontrolu multimedije

background image

Tasteri za kontrolu multimedije

Tasteri za kontrolu multimedije vam omogućavaju da kontrolišete

multimedijalne datoteke, kao što su audio i video datoteke, prilikom

njihove reprodukcije na notebook računaru.

Pritisnite

u kombinaciji sa tasterima sa strelicama na notebook

računaru, kao što je prikazano na sledećoj ilustraciji.

Zaustavljanje

Reprodukovanje

ili pauziranje

Vraćanje na

prethodnu

numeru ili

premotavanje

unazad

Prelazak na

sledeću numeru

ili premotavanje

unapred

background image

36

E-priručnik za notebook računar