ASUS ROG GL502VY - Briga o notebook računaru

background image

Briga o notebook računaru

Isključite AC napajanje i uklonite bateriju (ukoliko

je to moguće) pre čišćenja notebook računara.

Koristite čist sunđer od celuloze ili tkaninu od

meke kože navlaženu mešavinom neabrazivnog

deterdženta i par kapljica tople vode. Uklonite

preostalu vlagu sa notebook računara koristeći suvu

krpu.

Ne koristite jake rastvore, kao što su razređivač,

benzol i druge hemikalije, na ili u blizini notebook

računara.

Ne stavljajte predmete na notebook računar.

Ne izlažite notebook računar dejstvu jakih

magnetnih ili električnih polja.

Ne koristite u blizini tečnosti i ne izlažite notebook

računar kiši ili vlazi.

Ne izlažite notebook računar prašnjavim sredinama.

Ne koristite notebook računar u blizini mesta na

kojima se ispušta gas.

background image

12

E-priručnik za notebook računar