ASUS ROG GL502VY - Upozorenje CE oznake

background image

Upozorenje CE oznake

CE oznaka za uređaje bez bežičnog LAN/Bluetooth-a

Isporučena verzija ovog uređaja ispunjava zahteve EEC direktiva 2004/108/EC

“Elektromagnetna kompatibilnost” i 2006/95/EC “Direktiva niskog napona”.

CE oznaka za uređaje sa bežičnim LAN/Bluetooth-om

Ova oprema je ispunjava zahteve Direktive 1999/5/EC Evropskog parlamenta i

komisije od 9. marta, 1999. godine koji važi za opremu za radio i telekomunikacije

i zajedničku saglasnost.

background image

102

E-priručnik za notebook računar