ASUS ROG GL502VY - UL bezbednosna obaveštenja

background image

UL bezbednosna obaveštenja

Potrebno za UL 1459 koji pokriva telekomunikacijsku (telefonsku) opremu koju

treba elekrtično povezati za telekomunikacijsku mrežu koja ima operativni napon

do uzemljenja koji ne prevazilazi vrh od 200V, 300V vrh-do-vrha i 105V rms, i

instalira se i koristi u skladu sa Nacionalnim električnim kodom (NFPA 70).

Kada koristite laptop PC modem, osnovne bezbednosne procedure treba

uvek pratiti da bi se sprečio rizik od požara, električnog šoka i povrede osoba,

uključujući sledeće:

Ne koristite laptop PC blizu vode, na primer blizu kade, lavora za pranje,

sudopere ili lavora za veš, u mokrom podrumu ili blizu bazena.

Ne koristite laptop PC tokom oluje sa grmljavinom. Može doći do

udaljenog rizika od električnog šoka od munje.

Ne koristite laptop PC u blizini lokacije na kojoj curi gas.

Potrebno za UL 1642 koji pokriva primarne (nepunjive) i sekundarne (punjive)

litijumske baterije za korišćenje za napajanje proizvoda. Ove baterije sadrže

metalni litijum, ili leguru litijuma ili litijum jon i mogu se sastojati od jedne jedine

elektrohemijske ćelije ili dve ili više ćelija povezanih u seriji, paralelno ili na oba

načina, koji pretvaraju hemijsku energiju u električnu energiju putem nepovratne

ili povratne hemijske reakcije.

Ne bacajte bateriju laptop PC.ja u vatru jer može da eksplodira. Proverite

lokalna pravila za moguća posebna uputstva za odlaganje da bi umanjili

rizik od povrede osoba usled požara ili eksplozije.

Ne koristite adaptere za struju ili baterije iz drugih uređaja da umanjite

rizik od povrede osoba usled požara ili eksplozije. Koristite isključivo UL

certifikovane adaptere za struju ili baterije koje dostavlja proizvođač ili

ovlašćeni prodavci.

background image

E-priručnik za notebook računar

105