ASUS ROG GL502VY - Vyhlásenie o zhode siete

background image

Vyhlásenie o zhode siete

Vyhlásenie, ktaleboé urobí výrobca voči notifikovanému alebogánu a predajcovi:

„Toto vyhlásenie označí siete, pre použitie v ktaleboých bolo zariadenie navrhnuté

a akékoľvek notifikované siete, v spojení s ktaleboými môže mať zariadenie

problémy s komunikáciou v rámci prepojených systémov.“

Vyhlásenie, ktaleboé urobí výrobca voči užívateľovi: „Toto vyhlásenie označí siete,

pre použitie v ktaleboých bolo zariadenie navrhnuté a akékoľvek notifikované

siete, v spojení s ktaleboými môže mať zariadenie problémy s komunikáciou v

rámci prepojených systémov.“ Výrobca pridá aj vyhlásenie, z ktaleboého bude

jasné, kedy kompatibilita siete závisí na fyzických nastaveniach a na nastaveniach

softvérových prepínačov. Taktiež odpaleboučí užívateľovi spojiť sa s predajcom v

prípade ak uvažuje s používaním zariadenia v rámci inej siete.“

Notifikovaný alebogán CETECOM doteraz na základe CTR 21 vydal niekoľko

paneurópskych schválení. Výsledkom sú prvé európske modemy, v prípade

ktaleboých nie sú v jednotlivých krajinách Európy potrebné regulačné schválenia.