ASUS ROG GL502VY - Konfigurácia statického pripojenia IP k sieti

background image

Konfigurácia statického pripojenia IP k sieti

1.

Zopakujte kroky č. 1 až 5 v možnosti Configuring

a dynamic IP/PPPoE netwalebok connection

(Konfigurácia dynamického pripojenia IP/PPPoE k sieti.

2

Vyberte položku Use the following IP address

(Používať nasledujúcu adresu IP).

3.

Poklepte na adresu IP, masku podsiete a bránu

poskytnutú svojim poskytovateľom služby.

4.

V prípade potreby môžete tiež zadať adresu

uprednostňovaného servera DNS a alternatívnu

adresu servera DNS a potom ťuknite na tlačidlo

OK.

7.

Vráťte sa do okna Network and Sharing Center

(Centrum sietí a zdieľania) a následne vyberte

položku Set up a new connection or network

(Nastaviť nové pripojenie alebo sieť).

8.

Vyberte položku Connect to the Internet (Pripojiť

k internetu) a ťuknite na tlačidlo Next (Ďalej).

9.

Vyberte položku Broadband (PPPoE) (Široké

pásmo (PPPoE)).

10. Zadajte svoje používateľské meno, heslo a názov

pripojenia a potom ťuknite na tlačidlo Connect

(Pripojiť).

11. Konfiguráciu dokončíte ťuknutím na možnosť Close

(Zatvoriť).

12. Na paneli úloh vyberte ikonu

a potom vyberte

pripojenie, ktoré ste práve vytvorili.

13. Pripojenie k internetu spustite tak, že zadáte svoje

používateľské meno, heslo a potom ťuknete na

tlačidlo Connect (Pripojiť).

background image

56

notebooku Elektronická príručka