ASUS ROG GL502VY - Configurarea unei conexiuni de reţea IP statice

background image

Configurarea unei conexiuni de reţea IP statice

1.

Repetaţi paşii 1 – 5 din secţiunea Configurarea

unei conexiuni de reţea IP/PPPoE dinamice.

2

Selectaţi Use the following IP address (Utilizaţi

următoarea adresă IP).

3.

Completaţi câmpurile IP address (Adresă IP),

Subnet mask (Mască subreţea) şi Default gateway

(Gateway implicit) cu valorile de la furnizorul dvs.

de servicii.

4.

Dacă este necesar, completaţi câmpurile Preferred

DNS server address (Adresă preferată pentru

serverul DNS) şi Alternate DNS server address

(Adresă alternativă pentru serverul DNS), apoi

selectaţi OK.

background image

56

Manual electronic pentru notebook