ASUS ROG GL502VY - BIOS

background image

BIOS

Podstawowy system wejść/wyjść (BIOS) przechowuje sprzętowe ustawienia

systemu, które są niezbędne do uruchamiania systemu w notebooku.

W większości sytuacji w notebooku zastosowanie mają domyślne

ustawienia BIOS'a. Nie należy zmieniać domyślnych ustawień BIOS'a,

chyba że dochodzi do następujących sytuacji:

Podczas uruchamiania systemu na ekranie wyświetlany jest

komunikat błędu i żądanie uruchomienia Konfiguracji BIOS'a.

Zainstalowany został nowy składnik systemowy, który wymaga

dalszej konfiguracji lub aktualizacji w BIOS'ie.

OSTRZEŻENIE: Używanie nieprawidłowych ustawień BIOS'a może

doprowadzić do niestabilności systemu lub wystąpienia awarii podczas

jego uruchamiania. Zalecamy zmianę ustawień BIOS'a tylko z pomocą

przeszkolonych pracowników serwisu.