ASUS ROG GL502VY - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Dostęp do poczty e-mail, surfowanie w Internecie i współdzielenie

aplikacji przez strony sieci społecznościowych, z użyciem połączenia Wi-

Fi komputera.

WAŻNE! Aby włączyć funkcję Wi-Fi w notebooku, należy upewnić się,

że wyłączony jest tryb Airplane mode (Samolot). W celu uzyskania

szczegółowych informacji, należy przejść do rozdziału Tryb samolotu w

niniejszym Podręczniku.

Łączenie z siecią Wi-Fi

W celu połączenia notebooka z siecią Wi-Fi należy wykonać poniższe

czynności:

1.

Wybierz ikonę

z paska zadań.

2.

Wybierz ikonę

, aby włączyć sieć Wi-Fi.

3.

Wybierz punkt dostępowy z listy dostępnych

połączeń Wi-Fi.

4.

Wybierz pozycję Connect (Połącz) w celu

nawiązania połączenia z siecią.

UWAGA: W celu uaktywnienia połączenia Wi-Fi, może się

pojawić polecenie wprowadzenia klucza zabezpieczenia.

background image

52

Podręcznik elektroniczny do notebooka