ASUS ROG GL502VY - Produktet er i samsvar med Energy Star

background image

Produktet er i samsvar med Energy Star

ENERGY STAR er et fellesprogram mellom U.S. Environmental

Protection Agency og U.S. Department of Energy for å hjelpe

til med å spare penger og beskytte miljøet ved å fremme

energieffektive produkter og vaner.

Alle ASUS-produkter med ENERGY STAR-logoen er i samsvar med ENERGY

STAR-standarden, og energisparende funksjoner er aktivert som standard.

Skjermen og datamaskinen settes automatisk i dvalemodus etter 10 og 30

minutter uten aktivitet fra brukeren. For å vekke opp datamaskinen, klikker du

på musen eller trykker på en tast på tastaturet. Besøk http://www.energystar.

gov/powermanagement for nærmere informasjon om energistyring og hvilke

fordeler den gir for miljøet. Besøk også http://www.energystar.gov for nærmere

informasjon om fellesprogrammet ENERGY STAR.

TIPS: Energy Star støttes IKKE på Freedos og Linux-baserte produkter.