ASUS ROG GL502VY - CE-merking

background image

CE-merking

CE-merking for enheter uten trådløst LAN / Bluetooth

Den sendte versjonen av denne enheten overholder kravene til EEC-

direktivene 2004/108/EC "elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC

"lavspenningsdirektiv".

CE-merking for enheter med trådløst LAN / Bluetooth

Dette utstyret overholder kravene til direktivet 1999/5/EC fra det

europeiske parlamentet og kommisjonen fra 9. mars 1999 om radio- og

telekommunikasjonsutstyr og felles gjenkjennelse av overenstemmelse.

background image

102

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike

Noen områder i Frankrike har et begrenset frekvensbånd. Maksimalt tillatt strøm

innendørs er:

10mW for hele 2,4 GHz bånd (2400 MHz–2483,5 MHz)

100mW for frekvenser mellom 2446,5 MHz and 2483,5 MHz

TIPS: Kanaler 10 til 13 inklusivt operasjon i båndet 2446,6 MHz to 2483,5 MHz.

Det finnes få muligheter for utendørs bruk: På privat eiendom eller på privat

eiendom av offentlige personer, er bruk under forutsetning av en forberedende

autoriseringsprosedyre av Ministry of Defense, med maksimal tillatt strøm på

100mW i båndet 2446,5–2483,5 MHz. Bruk utendørs på offentlig eiendom er ikke

tillatt.

I områdene listet under, for hele 2,4 GHz bånd:

Maksimalt tillatt strøm utendørs er 100mW

Maksimalt tillatt strøm utendørs er 10mW