ASUS ROG GL502VY - Wi-Fi-kobling

background image

Wi-Fi-kobling

Få tilgang til e-post, surf på internett og del applikasjoner via sosiale

medier ved hjelp av Wi-Fi på din bærbare PC.

VIKTIG! Sørg for at Airplane mode (Flymodus) er slått av for å deaktivere

Wi-Fi-funksjonen på den bærbare PC-en. For flere detaljer, se Airplane

mode (Flymodus)-delen i denne håndboken.

Koble til Wi-Fi

Koble den bærbare PC-en til et Wi-Fi-nettverk ved hjelp av følgende

fremgangsmåte:

1. Velg -ikonet fra oppgavelinjen.

2. Velg -ikonet for å aktivere Wi-Fi.

3.

Velg et tilgangspunkt fra listen over tilgjengelige

Wi-Fi-nettverk.

4. Velg

Connect (Koble til) for å koble til nettverket.

TIPS: Du kan bli bedt om å taste inn en sikkerhetskode for

å aktivere Wi-Fi-tilkoblingen.

background image

52

Elektronisk håndbok for bærbare PC