ASUS ROG GL502VY - Over deze handleiding

background image

Over deze handleiding

Deze handleiding bevat informatie over de hardware- en software-

opties van uw notebook, georganiseerd in de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware

In dit hoofdstuk worden de hardware-componenten beschreven

van uw notebook.

Hoofdstuk 2: Uw Notebook PC gebruiken

Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van de verschillende delen

van de notebook.

Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 10

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het gebruik van

Windows® 10 op uw notebook.

Hoofdstuk 4: POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakel-

en)

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u POST gebruikt om de instellingen

van uw notebook te wijzigen.

background image

8

Gebruikershandleiding notebook PC-E

H

oofdstuk 5: Uw notebook upgraden

Dit hoofdstuk begeleidt u doorheen het proces van het

vervangen en bijwerken van onderdelen van uw notebook.

Tips en veelgestelde vragen

In dit gedeelte vindt u enkele aanbevolen tips en veelgestelde

vragen over hardware en software die u kunt raadplegen voor het

onderhouden en oplossen van gebruikelijke problemen met uw

notebook.

Bijlagen

Dit deel bevat berichtgevingen en veiligheidsverklaringen over

uw notebook.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

9