ASUS ROG GL502VY - Een dynamische IP/PPP0E-netwerverbinding instellen

background image

Een dynamische IP/PPP0E-netwerverbinding

instellen

1. Open

Settings (Instellingen).

2. Selecteer

Network & Internet (Netwerk &

internet).

3. Selecteer

Ethernet > Network and Sharing Center

(Ethernet > Netwerkcentrum).

4.

Selecteer uw LAN en vervolgens Properties

(Eigenschappen).

5. Selecteer

Internet Protocol version 4 (TCP/

IPv4) (Internetprotocol versie 4 (TCP/IPv4)) en

selecteer dan Properties (Eigenschappen).

6. Selecteer

Obtain an IP address automatically

(Automatisch een IP-adres verkrijgen) en

vervolgens OK.

OPMERKING

: Ga door naar de volgende stappen als u een PPPoE-

verbinding gebruikt.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

55