ASUS ROG GL502VY - Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums

background image

Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC (Federālā Komunikāciju Komisija) noteikumu 15. daļai.

Lietošanai ir noteikti divi sekojošie nosacījumi:

Šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus, un

Šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus,

kas var radīt nevēlamas darbības.

Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču ierobežojumiem

saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu

saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās. Šis

aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek

uztsādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, tas var radīt kaitīgus radiosakaru

traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi nradīsies kādā noteiktā

instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus radio un televīzijas

uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam jāmēģina

novērst šos kaitējumus kādā no sekojošiem veidiem:

Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.

Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.

background image

100

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts

uztvērējs.

Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/TV

speciālistu.

BRĪDINĀJUMS! Nepieciešams lietot ekranēta tipa strāvas vadu, lai atbilstu FCC

noteiktajiem emisijas ierobežojumiem un novērstu uztveres traucējumus tuvumā

esošajam radio vai televīzijai. Svarīgi, lai tiktu izmantots tikai komplektā esošais strāvas

vads. Izmantojiet tikai ekranētos kabeļus, lai šai ierīcei pievienotu I/O (ievades/izvades)

iekārtas. Jūs tiekat brīdināts, ka veicot izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi

apstiprinājušas iestādes, kas atbildīgas par atbilstības noteikumu ievērošanu, var tikt

atņemtas jūsu tiesības ekspluatēt šo ierīci.

(Pārdrukāts no Federālo noteikumu kodeksa noteikumiem Nr. 47, 15. daļas

193. punkta, kas izdoti 1993. gadā Vašingtonā. Office of the Federal Register,

National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office

(Nacionālo Arhīvu un Ierakstu Administrācijas Federālais Reģistrs, ASV valsts

tipogrāfija)).