ASUS ROG GL502VY - FCC brīdinājuma paziņojums par pakļaušanu radio frekvences (RF) iedarbībai

background image

FCC brīdinājuma paziņojums par pakļaušanu

radio frekvences (RF) iedarbībai

BRĪDINĀJUMS! Veicot jebkuras izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi

apstiprinājušas atbildīgās iestādes, kas atbildīgas par atbilstības noteikumu

ievērošanu, var tikt atņemtas lietotāja tiesības ekspluatēt šo ierīci. "Ražotājs paziņo, ka

ar īpašas ASV kontrolētās programmaparatūras palīdzību šai ierīcei ir ierobežoti kanāli

no 1 līdz 11, kas darbojas 2.4GHz frekvencē."

Šī ierīce atbilst FCC radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti videi, kur šī

iedarbība netiek kontrolēta. Lai saglabātu atbilstību FCC prasībām par pakļaušanu

RF iedarbībai, izvairieties no tieša kontakta ar pārraides antenu datu pārraides

laikā. Gala lietotājiem jāievēro specifiskas darbības instrukcijas, lai nodrošinātu

atbilstību prasībām par pakļaušanu RF iedarbībai.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

101