ASUS ROG GL502VY - Savienojumu izveide ar vadu tīkliem

background image

Savienojumu izveide ar vadu tīkliem

Izmantojot piezīmjdatora LAN portu, varat arī izveidot savienojumu ar vadu

tīklu, piemēram, lokālajiem tīkliem un platjoslas interneta savienojumu.

PIEZĪME. Lai iegūtu detalizētu informāciju par interneta savienojuma

iestatīšanu, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai tīkla

administratoru.

Lai konfigurētu iestatījumus, skatiet tālāk norādīto informāciju.

SVARĪGI! Pirms veicat tālāk aprakstītās darbības, nodrošiniet, ka tīkla

kabelis ir pievienots starp piezīmjdatora LAN portu un lokālo tīklu.

Dinamiska IP/PPPoE tīkla savienojuma konfigurēšana

PIEZĪME. Ja izmantojat PPPoE savienojumu, turpiniet ar nākamajām

darbībām.

1. Palaidiet

Settings (Iestatījumi).

2. Atlasiet

Network & Internet (Tīkls un internets).

3. Atlasiet

Ethernet > Network and Sharing Center

(Ethernet > Tīkla un koplietošanas centrs).

4.

Atlasiet LAN un pēc tam atlasiet Properties

(Rekvizīti).

5. Atlasiet

Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

(Interneta protokola versija 4(TCP/IPv4)), pēc

tam atlasiet Properties (Rekvizīti).

6. Atlasiet

Obtain an IP address automatically

(Automātiski iegūt IP adresi), pēc tam atlasiet OK

(Labi).

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

55

Statiskas IP tīkla savienojuma konfigurēšana

1.

Izpildiet sadaļas Dinamiska IP/PPPoE tīkla

savienojuma konfigurēšana no 1. līdz 5. darbībai.

2

Atlasiet Use the following IP address (Izmantot

šādu IP adresi).

3.

Ievadiet jūsu pakalpojumu sniedzēja IP adresi,

apakštīkla masku un noklusējuma vārteju.

4.

Ja nepieciešams, varat arī ievadīt vēlamo DNS

servera adresi un alternatīvo DNS serveri, pēc tam

atlasiet OK (LABI).

7.

Atgriezieties logā Network and Sharing Center

(Tīkla un koplietošanas centrs), pēc tam atlasiet

Setup a new connection or network (Iestatīt

jaunu savienojumu vai tīklu).

8. Atlasiet

Connect to the Internet (Izveidot

savienojumu ar internetu), pēc tam pieskarieties

Next (Tālāk).

9. Atlasiet

Broadband (PPPoE) (Platjoslas (PPPoE)).

10. Ievadiet savu lietotājvārdu, paroli un savienojuma

nosaukumu, pēc tam atlasiet Connect (Savienot).

11. Atlasiet

Close (Aizvērt), lai pabeigtu konfigurāciju.

12. Uzdevumjoslā atlasiet

un pēc tam atlasiet

tikko izveidoto savienojumu.

13. Lai sāktu interneta savienojumu, ievadiet savu

lietotājvārdu un paroli, pēc tam atlasiet Connect

(Savienot).

background image

56

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata