ASUS ROG GL502VY - Konfiguriranje dinamičke IP adrese / PPPoE veze

background image

Konfiguriranje dinamičke IP adrese / PPPoE veze

1. Pokrenite

Settings (Postavke).

2. Odaberite

Network & Internet (Mreža i internet).

3. Odaberite

Ethernet > Network and Sharing

Center (Centar za mreže i zajedničko korištenje).

4.

Odaberite vaš LAN, a zatim odaberite Properties

(Svojstva).

5. Odaberite

Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

(Verzija 4 internetskog protokola (TCP/IPv4)), a

zatim odaberite Properties (Svojstva).

6. Odaberite

Obtain an IP address automatically

(Automatski dohvati IP adresu), a zatim odaberite

OK (U redu).

NAPOMENA: Nastavite sa sljedećim koracima ako koristite PPPoE vezu.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

55