ASUS ROG GL502VY - Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem

background image

Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem

Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti odobrene

kabele za napajanje veće ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 ili H05VV-F, 2G, 0,75

mm2.