ASUS ROG GL502VY - TV tüüneriga seotud teated

background image

TV tüüneriga seotud teated

Teade CATV süsteemi paigaldajale—Selle meeldetuletuse eesmärgiks on juhtida

CATV süsteemi paigaldaja tähelepanu riikliku elektrikoodeksi jaotisele 820-93,

mis sätestab suunised nõuetekohaseks maanduseks ja määratleb eraldi, et

koaksiaalkaabli varje tuleb ühendada ehitise maandussüsteemiga nii lähedal

kaabli sisenemiskohale, kui see on praktilistel kaalutlustel võimalik.