ASUS ROG GL502VY - FCC hoiatus raadiosagedusega kokkupuute kohta

background image

FCC hoiatus raadiosagedusega kokkupuute

kohta

HOIATUS! Igasugused muudatused, mida vastavust tagav osapool selgelt kinnitanud

ei ole, võivad võtta kasutajalt õiguse seadet kasutada. “Tootja kinnitab, et antud seade

on ette nähtud kasutamiseks üksnes kanalitel 1 kuni 11 Ameerika Ühendriikides

reguleeritud konkreetsel püsivara sagedusel 2,4 GHz.”

Käesolev seade vastab kontrollimata keskkonnale sätestatud FCC kiirgusnormidele.

Et säilitada raadiosagedusliku kiirgusega seotud FCC vastavusnõuete täitmist,

vältige signaali edastamise ajal otsest kontakti saatva antenniga. Lõppkasutajad

peavad raadiosagedusliku kiirguse piirnormide järgimiseks lähtuma

konkreetsetest juhistest.

Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse vooluvõrku.

Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

HOIATUS! Varjestatud toitejuhtme kasutamine on nõutav FCC piirangute järgimiseks

ning lähedalasuva raadio ja televiisori vastuvõtuhäirete vältimiseks. Tuleb kasutada

ainult seadmega kaasnenud toitejuhet. Kasutage sisend- ja väljundseadmete

ühendamiseks antud seadmega ainult varjestatud kaableid. Võtke teadmiseks, et

vastavust tagava osapoole poolt kinnitamata muudatuste tegemine võib võtta teilt

õiguse seadme kasutamiseks.

(Väljavõte föderaalseaduste koodeksist nr 47, osa 15.193, 1993. Washington DC:

Föderaalregistri büroo, Riiklik arhiivide ja dokumentide administratsioon, USA

valitsuse trükikoda.)

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

101