ASUS ROG GL502VY - CE märgis

background image

CE märgis

CE märgis LAN-ita/Bluetoothita seadmetele

Selle seadme tarnitud versioon vastab EMÜ direktiivide 2004/108/EÜ

“Elektromagnetiline ühilduvus” ja 2006/95/EÜ “ Madalpinge direktiiv” nõuetele.

CE märgis LAN-iga/Bluetoothiga seadmetele

See seade vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999.aaasta

direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu

lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta.

background image

102

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Prantsusmaa on piiranud traadita sagedusribasid

Prantsusmaal on mõnedes piirkondades piiratud sagedusribad. Halvimal juhul on

maksimaalsed lubatud võimsused siseruumides järgmised:

10 mW kogu 2,4 GHz ribale (2400 MHz–2483,5 MHz)

100 mW sagedustele vahemikus 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

MÄRKUS. Kanalid 10 kuni 13 (kaasa arvatud) töötavad ribas 2446,6 MHz kuni

2483,5 MHz.

Välistingimustes kasutamiseks on mõned järgmised võimalused. Eravalduses

või avalik-õiguslike isikute eravalduses toimub kasutamine vastavalt

kaitseministeeriumi eelloa protseduurile ning maksimaalne lubatud võimsus

on 100 mV sagedusribas 2446,5 - 2483,5 MHz. Riigimaal ei ole seadme

välistingimustes kasutamine lubatud.

Allpool esitatud maakondades kogu 2,4 GHz ribalaiuse puhul:

Maksimaalne lubatud võimsus siseruumides kasutamisel on 100 mW

Maksimaalne lubatud võimsus välistingimustes on 10 mW