ASUS ROG GL502VY - Ülevaade

background image

Ülevaade

4. augustil 1998 avaldati Euroopa Ühenduse Teatajas Euroopa Nõukogu otsus

normatiivi CTR21 kohta. CTR21 kehtib kõigile kõnevälistele DTMF-valimisega

lõppseadmetele, mis tuleb ühendada analoog-ÜKTVsse (üldkasutatav

kommuteeritav telefonivõrk).

CTR 21 (üldine tehniline standard) üldkasutatava kommuteeritava

analoogtelefonivõrguga ühendatavate lõppseadmete (välja arvatud põhjendatud

juhtudel kõneteenust toetavad lõppseadmed) ühendamisnõuete tehnilise normi

kohta, mille puhul võimalik võrguadresseerimine toimub toonvalimisega.