ASUS ROG GL502VY - Kõvaketta paigaldamine

background image

Kõvaketta paigaldamine

Sülearvuti kõvaketta asendamisel juhinduge järgmistest juhistest.

OLULINE! Ostke kõvaketas (HDD) oma sülearvuti Sülearvuti volitatud

edasimüüjatelt, et tagada täielik ühilduvus ja töökindlus.

HOIATUS! Ühendage lahti kõik ühendatud välisseadmed, telefoni- või

sideliinid ja toiteühendused (nagu toitekaabel, akupakett jne), enne kui

eemaldate kõvakettaseadme kaane.

MÄRKUS:

Teie arvuti Sülearvuti alumine külg võib mudelist sõltuvalt erineda,

kuid kõvaketta paigaldusjuhised on samad.

Soovitatav on lasta HDD asendamine teha asjatundlikul

töötajal. Asjatundliku abi saamiseks pöörduge oma volitatud

teeninduskeskuse poole.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

79

A.

Eemaldage sülearvuti tagakaas.

MÄRKUS. Täiendavat teavet leiate käesoleva e-kasutusjuhendi jaotisest

Sülearvuti tagakaane eemaldamine.

B.

Keerake lahti kruvid, mis kinnitavad HDD lahtri pessa.

C.

(valikuline) Kui teie sülearvutisse on paigaldatud kõvaketas,

eemaldage kõvaketta sahtel kõvakettapordist vastavalt allolevale

joonisele.

HDD lahter

background image

80

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

D.

(valikuline) Kui kõvaketta sahtlisse on paigaldatud kõvaketas,

eemaldage vana kõvaketas järgmiselt.

1.

Eemaldage kõik kõvaketta sahtli külgedel olevad kruvid.

2.

Eemaldage vana kõvaketas kõvaketta sahtlist ja asetage

sahtel tasasele kuivale pinnale, nii et trükkplaat jääb

ülespoole, nagu joonisel näidatud.

vaha kõvaketas

HDD lahter

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

81

E.

Pange uus HDD oma kohale, nii et PCB (trükkplaat) jääb HDD

lahtri poole. Veenduge, et HDD portide liitmikud ei ole mingi HDD

lahtri osade poolt varjatud.

F.

Pange eemaldatud kruvid oma kohtadele ja keerake kinni.

uus kõvaketas

HDD lahter

background image

82

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

G.

Pange HDD lahter tagasi oma pessa ja suruge, et ühendada HDD

oma sülearvutiga. Suruge HDD lahter oma sülearvutis ettenähtud

kohale.

H.

Kinnitage HDD lahter kruvidega, mille te enne eemaldasite.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

83