ASUS ROG GL502VY - Отдолу

background image

Отдолу

ЗАБЕЛЕЖКА: Долната страна може да се различава на външен вид в

зависимост от модела.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дъното на Notebook PC може да стане топло

или горещо при работа или зареждане на батерийния модул. Когато

работите с Notebook PC, не го поставяйте върху повърхност, която

може да блокира вентилационните отвори.

ВАЖНО! Продължителността на работа на батериите варира

в зависимост от това за какво използвате Notebook PC и от

техническите му характеристики. Батерийният модул не се

разглобява.

background image

20

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Вентилационни отвори

Вентилационните отвори позволяват да влиза студен и да

излиза горещ въздух от Вашия Notebook PC .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедете се, че вентилационните отвори

не са запушени от хартия, книги, дрехи, кабели или други

обекти, в противен случай е възможно прегряване.

Капаче на отделението

Този капак защитава резервираните места на Вашия

Notebook PC за сменяеми SSD (M.2 2280 гнездо) и HDD (твърд

диск).

ЗАБЕЛЕЖКА:

За повече подробности вижте раздел Глава 5: Надстройка
на Вашия Notebook PC

в това ръководство.

Гнездото M.2 2280 поддържа и PCIe (NVMe) SSD, и SATA

SSD.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

21