ASUS ROG GL502VY - Меню Start (Старт)

background image

Меню Start (Старт)

Менюто Start (Старт) е основната врата към програмите, Windows®

приложенията, папките и настройките на Notebook PC.

Можете да използвате меню Старт, за да извършите тези общи дейности:

Стартирайте програми или Windows® приложения

Отворете често използвани програми или Windows® приложения

Регулирайте настройките на Notebook PC

Получете помощ относно операционната система Windows

Изключете Notebook PC

Излезте от Windows или превключете на различен потребителски

акаунт

Променете настройките на акаунта, заключването или излезте от акаунта си

Заредете менюто Старт

Изключете, рестартирайте или поставете Notebook PC в режим на заспиване

Заредете Всички приложения

Заредете Изглед на задача Заредете приложение от лентата на задачите

Заредете приложение от менюто Start (Старт)

Заредете Файлов мениджър

Заредете Настройки

Заредете Search (Търсене)

background image

40

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC